เข้มงวดเรื่องคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISTA

ISTA ย่อมาจาก International Seed Testing Association สมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่กำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการและวิธีการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์อันเป็นที่ยอมรับในวงการค้าเมล็ดพันธุ์ทั่วโลก เทียบได้กับ ISO HACCP GMP โดยมีการควบคุมเข้มงวดในเรื่องคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ อันได้แก่ อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงของต้นกล้า ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ ตลอดจนการบันทึกข้อมูลและเส้นทางของเมล็ดพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาการล้ำหน้า ด้วยไบโอเทคโนโลยี (Bio-Technology)

บริษัท เจียไต๋ จำกัด มีนักวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเฉพาะ สำหรับพืชแต่ละชนิด โดยดำเนินการคัดเลือกสายพันธุ์ที่โดดเด่นของพืชจากตัวเลือกมากมายหลากหลาย มาผสมเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม

สถานีวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์พืชที่หลากหลาย

ปัจจุบัน บริษัท เจียไต๋ จำกัด เราได้มีสถานีวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชในหลายพื้นที่ เพื่อการวิจัยและปลูกทดสอบพันธุ์พืชในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับพืชที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม

สถานีวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์พืชที่หลากหลาย

การคัดเลือกพันธุ์อย่างแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอ หรือ DNA Marker

เครื่องหมายดีเอ็นเอ หรือDNA Marker คือ ชิ้นส่วนของ DNA ที่ใช้บอกลักษณะจำเพาะของพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมสู่รุ่นลูกได้ ดังนั้นการใช้ DNA marker ตรวจสอบลักษณะที่ยากแก่การสังเกตด้วยสายตา จะทำให้เรามีความมั่นใจในการคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะตรงตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม