ประวัติของเรา

2464

กำเนิดเจียไต๋

ห้าง “เจียไต้จึง” ถือกำเนิดขึ้น ณ อาคารพาณิชย์สองชั้น เลขที่ 102 ถนนทรงสวัสดิ์ ย่านทรงวาด ถือเป็นจุดกำเนิดของเจียไต๋ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ในปัจจุบัน
2464

กำเนิดเจียไต๋

ห้าง “เจียไต้จึง” ถือกำเนิดขึ้น ณ อาคารพาณิชย์
สองชั้น เลขที่ 102 ถนนทรงสวัสดิ์ ย่านทรงวาด
ถือเป็นจุดกำเนิดของเจียไต๋และเครือเจริญโภคภัณฑ์ในปัจจุบัน
2493

เริ่มจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ภายใต้ชื่อยี่ห้อ "ตราเรือบิน" เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น

ริเริ่มการบรรจุเมล็ดพันธุ์ลงบนซองกระดาษปิดผนึกแน่นหนา โดยนำรูปเครื่องบินที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นมาเป็นเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อยี่ห้อ”ตราเรือบิน” บ่งบอกว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์เจียไต๋ เต็มเปี่ยมทั้งคุณภาพและความทันสมัย ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ตราเครื่องบิน”
2493

เริ่มจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ภายใต้ชื่อยี่ห้อ
"ตราเรือบิน" เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด
ในเวลานั้น

ริเริ่มการบรรจุเมล็ดพันธุ์ลงบนซองกระดาษปิดผนึกแน่นหนา โดยนำรูปเครื่องบินที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น มาเป็นเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อยี่ห้อ”ตราเรือบิน” บ่งบอกว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์เจียไต๋ เต็มเปี่ยมทั้งคุณภาพและความทันสมัย ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ตราเครื่องบิน”
2511

เจียไต๋ได้แนะนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่เรียกว่า F1 Hybrid
สู่วงการเกษตรไทยเป็นครั้งแรก

โดยเจียไต๋ได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลีลูกผสม F1-KK Cross จากญี่ปุ่น ที่ให้ผลผลิตสูง ทนร้อนได้ดี ทำให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตกะหล่ำปลีป้อนเข้าสู่ตลาดได้ทั้งปี
2511

เจียไต๋ได้แนะนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่เรียกว่า
F1 Hybrid สู่วงการเกษตรไทยเป็นครั้งแรก

โดยเจียไต๋ได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลีลูกผสม F1-KK Cross จากญี่ปุ่น ที่ให้ผลผลิตสูง ทนร้อนได้ดี ทำให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตกะหล่ำปลีป้อนเข้าสู่ตลาดได้ทั้งปี
2529

จัดตั้งสถานีวิจัยเพื่อทดสอบและปรับปรุงพันธุ์พืชแห่งแรกที่เชียงใหม่

การจัดตั้งสถานีวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างเต็มตัว
2529

จัดตั้งสถานีวิจัยเพื่อทดสอบและปรับปรุงพันธุ์พืชแห่งแรกที่เชียงใหม่

การจัดตั้งสถานีวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างเต็มตัว
2531

“ชนม์เจริญฟาร์ม” สถานีวิจัยแห่งที่ 2 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานีแห่งนี้เป็นจุดกำเนิดในการพัฒนาโปรแกรมเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผักลูกผสม หลากหลายโครงการในเมืองไทย โดยเน้นการทดลองพัฒนาสายพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับเมืองร้อน และได้ริเริ่มการปรับปรุงพันธุ์เมล่อน จนได้มาซึ่งเมล่อนพันธุ์ 434 ซึ่งกลายเป็นจุดกำเนิดของเมล่อนพันธุ์ปรินซ์เซสอันโด่งดัง
2531

“ชนม์เจริญฟาร์ม” สถานีวิจัยแห่งที่ 2 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานีแห่งนี้เป็นจุดกำเนิดในการพัฒนาโปรแกรมเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผักลูกผสม หลากหลายโครงการในเมืองไทย โดยเน้นการทดลองพัฒนาสายพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับเมืองร้อน และได้ริเริ่มการปรับปรุงพันธุ์เมล่อน จนได้มาซึ่งเมล่อนพันธุ์ 434 ซึ่งกลายเป็นจุดกำเนิดของเมล่อนพันธุ์ปรินซ์เซสอันโด่งดัง
2541

จุดเริ่มต้นของ "เจียไต๋แฟร์"

เจียไต๋แฟร์จัดขึ้นเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางการเกษตรของเจียไต๋ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ที่ชนม์เจริญฟาร์ม จ.กาญจนบุรี
2541

จุดเริ่มต้นของ "เจียไต๋แฟร์"

เจียไต๋แฟร์จัดขึ้นเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางการเกษตรของเจียไต๋ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ที่ชนม์เจริญฟาร์ม จ.กาญจนบุรี
2542

"สมเด็จพระเทพ" เสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานของชนม์เจริญฟาร์ม"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปัจจุบันได้รับเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เสด็จฯเยี่ยมชม การดำเนินงานของชนม์เจริญฟาร์ม
2542

"สมเด็จพระเทพ" เสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานของชนม์เจริญฟาร์ม"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปัจจุบันได้รับเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เสด็จฯเยี่ยมชม การดำเนินงานของชนม์เจริญฟาร์ม
2548

เปิดสำนักงานและโรงงานเมล็ดพันธุ์แห่งใหม่ที่อ้อมน้อย

สำนักงานและโรงงานเมล็ดพันธุ์ตั้งอยู่ที่อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยโรงงานคัดและบรรจุเมล็ดพันธุ์ และห้องทดลองที่มีคุณภาพ
2548

เปิดสำนักงานและโรงงานเมล็ดพันธุ์แห่งใหม่ที่อ้อมน้อย

สำนักงานและโรงงานเมล็ดพันธุ์ตั้งอยู่ที่อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยโรงงานคัดและบรรจุเมล็ดพันธุ์ และห้องทดลองที่มีคุณภาพ
2551

เปิดตัว “เจียไต๋ โฮมการ์เด้น”

เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมือง
เจียไต๋ โฮมการ์เด้น จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนเมืองหันมาเพาะปลูกได้สะดวกขึ้น แม้จะอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัด
2551

เปิดตัว “โฮมการ์เด้น”

เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมือง
เจียไต๋ โฮมการ์เด้น จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนเมืองหันมาเพาะปลูกได้สะดวกขึ้น แม้จะอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัด
2555

บริษัทไทย รายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน ISTA

เจียไต๋ บริษัทไทยรายแรกที่มีห้องแล็บที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจากสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติจาก ISTA องค์กรสากลที่มีสำนักงานใหญ่ที่สวิสเซอร์แลนด์
2555

บริษัทไทย รายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน ISTA

เจียไต๋ บริษัทไทยรายแรกที่มีห้องแล็บที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจากสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติจาก ISTA องค์กรสากลที่มีสำนักงานใหญ่ที่สวิสเซอร์แลนด์
2560

ตอบสนองลูกค้าทั่วทุกมุมโลก

จนถึงวันนี้ เจียไต๋ ได้ขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วทุกมุมโลก เรามีสำนักงานต่างประเทศเพื่อครอบคลุมและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ทั้งในประเทศอินเดีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ จีน และยังคงขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไปยังประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกา เราไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าทั่วทุกมุมโลก
2560

ตอบสนองลูกค้าทั่วทุกมุมโลก

จนถึงวันนี้ เจียไต๋ ได้ขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วทุกมุมโลก เรามีสำนักงานต่างประเทศเพื่อครอบคลุมและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ทั้งในประเทศอินเดีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ จีน และยังคงขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไปยังประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกา เราไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าทั่วทุกมุมโลก
2562

สู่ก้าวใหม่แห่งบริษัทนวัตกรรมการเกษตรชั้นนำ

เปิดตัวอาคารสำนักงานใหญ่บนถนนสุขุมวิท 60 ที่ทันสมัย แสดงถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งของเจียไต๋ในการก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2562

สู่ก้าวใหม่แห่งบริษัทนวัตกรรมการเกษตรชั้นนำ

เปิดตัวอาคารสำนักงานใหญ่บนถนนสุขุมวิท 60 ที่ทันสมัย แสดงถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งของเจียไต๋ในการก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2563

เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ ปรับโฉมแบรนด์ใหม่ ยกระดับให้ทันสมัย

ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ พร้อมกับคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นภายใต้แบรนด์ “เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ CHIA TAI Trusted since 1921” เมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อเกษตรกรมืออาชีพ
2563

เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ ปรับโฉมแบรนด์ใหม่ ยกระดับให้ทันสมัย

ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ พร้อมกับคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นภายใต้แบรนด์ “เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ CHIA TAI Trusted since 1921” เมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อเกษตรกรมืออาชีพ

Your cart

No products in the cart.