นวัตกรรม

เข้มงวดเรื่องคุณภาพในระดับโลก ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISTA

เจียไต๋ เป็นบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของไทยรายแรก ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองจากสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ หรือ ISTA ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานเรื่องคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่สามารถจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ เพื่อที่จะส่งมอบเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก 

วิทยาการล้ำหน้า ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ด้วย”ไบโอ-เทคโนโลยี (Bio-technology)”

ประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ด้านเครื่องหมายดีเอ็นเอ และด้านยีนส์ต่างๆ ช่วยให้การปรับปรุงพันธุ์พืชรวดเร็วและแม่นยำขึ้น เพื่อให้พืชมีความทนทานต่อโรคและสภาพภูมิอากาศ คุณภาพและรสชาติที่ดี ตลอดจนการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

โรคพืชวิทยา (Plant Pathology)

เจียไต๋ มีแล็บโรคพืช ที่ใช้ในการวิเคราะห์และวิจัยโรคพืชที่เกิดกับพืชแต่ละชนิด ช่วยระบุโรคที่พบมากและอาการที่เกิดกับพืชนั้นๆในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้การปรับปรุงพันธุ์พืชได้สายพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคที่ถูกต้องและแม่นยำ ช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่สูงขึ้น มีรายได้มากขึ้น

สถานีวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์พืชที่หลากหลาย

เจียไต๋ มีสถานีวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อการวิจัยและปลูกทดสอบพันธุ์พืชในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับพืชที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย สถานีวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักวิจัย แล็บเทคโนโลยีไบโอเทค แปลงปลูกทดสอบ และร้านจำหน่ายผลผลิตของเจียไต๋ และ สถานีวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน และ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน เพื่อใช้ปลูกทดสอบพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะ  

Your cart

No products in the cart.