• Home
  • News and Promotion
  • สาระน่ารู้
  • เจียไต๋ เปิดตัว “ฟักทอง ทองสยาม” สุดยอดฟักทองทนไวรัสสายพันธุ์แรกในไทย! เพื่อผลิตผลเกรดเอ การันตีคุณภาพดียืนหนึ่ง

เจียไต๋ เปิดตัว “ฟักทอง ทองสยาม” สุดยอดฟักทองทนไวรัสสายพันธุ์แรกในไทย! เพื่อผลิตผลเกรดเอ การันตีคุณภาพดียืนหนึ่ง

กรุงเทพฯ 15 กันยายน 2564 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการฟักทอง พร้อมขึ้นแท่นตัวจริงในตลาดด้วยการเปิดตัวฟักทองทนไวรัสสายพันธุ์แรกในไทย ภายใต้ชื่อ “ฟักทอง ทองสยาม” ชูคุณสมบัติความทนไวรัสโรคใบหงิกยิ่งขึ้น ให้ผลิตผลเกรดเอสูงขึ้น ตอบโจทย์วงการฟักทองไทยในทุกด้าน

โรคใบหงิก (Squash Leaf Curl China Virus: SLCCNV) โรคระบาดศัตรูร้ายของฟักทอง

ด้วยเล็งเห็นและเข้าใจปัญหาของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกฟักทอง ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อากาศร้อนขึ้นทุกปี หรือข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เพาะปลูกทำให้ต้องปลูกซ้ำพื้นที่เดิม ส่งผลให้การระบาดของโรคและแมลงในฟักทองมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะโรคใบหงิก (Squash Leaf Curl China Virus: SLCCNV) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเป็นปัญหาหลักในพืชฟักทอง โดยฟักทองที่ถูกเข้าทำลายจะแสดงอาการใบหงิก ใบลดรูป ใบมีการเจริญเติบโตผิดรูป และต้นเตี้ยแคระ ส่งผลให้การติดผลไม่สมบูรณ์หรือไม่ติดผลเลย

ดังนั้น เจียไต๋จึงได้ริเริ่มวิจัยปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทองทนไวรัส ด้วยนวัตกรรมทันสมัยและเทคนิคทางโมเลกุล จนนำมาสู่สายพันธุ์ “ฟักทอง ทองสยาม” ซึ่งเป็นสุดยอดฟักทองสายพันธุ์แรกในไทยที่ทนไวรัส SLCCNV ได้จริง

9 ปีแห่งการปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทองทนไวรัสด้วยนวัตกรรมทันสมัยและเทคนิคทางโมเลกุล

นายสุภัทร เมฆิยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยและพัฒนา บริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “เจียไต๋ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องการเพาะปลูก ตลอดจนเรื่องผลิตผลที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และเพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ เจียไต๋ถือเป็นผู้นำในตลาดฟักทองมาตลอด โดยได้ผลิตเมล็ดพันธุ์เข้าสู่ตลาดซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นฟักทองลูกใหญ่ ลูกกลาง ลูกเล็ก ฟักทองแฟนซี บัตเตอร์นัท และมินิบอล สำหรับปีนี้ เราได้เปิดตัว “ฟักทอง ทองสยาม” ฟักทองสายพันธุ์ใหม่ที่ทนไวรัส SLCCNV ที่เป็นสาเหตุของโรคใบหงิกในฟักทอง ซึ่งเจียไต๋สามารถพัฒนาได้สำเร็จเป็นสายพันธุ์แรกในไทย นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเจียไต๋ทุกคนที่จะส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพสู่เกษตรกร”

นอกจากนี้ คุณฉัตรตรา นารถพินิจ นักปรับปรุงพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟักทองของเจียไต๋ และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาปรับปรุงฟักทองทนไวรัส สายพันธุ์ฟักทอง ทองสยาม ได้กล่าวเสริมว่า “จากการที่เรามองเห็นปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญ จึงเกิดโครงการปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทองทนไวรัสขึ้น เริ่มจากการสำรวจและวินิจฉัยชนิดของเชื้อไวรัสที่รวบรวมจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดยนักโรคพืชที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรค (Disease Diagnosis) ได้ใช้เทคนิคทางโมเลกุล (Molecular Technology)  ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อในการระบุชนิด และสายพันธุ์ของไวรัสสาเหตุโรค จึงทำให้ข้อมูลที่ค่อนข้องแม่นยำ ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ พบชนิดของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคใบหงิกในแปลงเกษตรกรถึง 80% ทำให้ทราบถึงเชื้อไวรัสที่สร้างปัญหาหลักในการปลูกฟักทอง เป็นที่มาของการดำเนินงานปรับปรุงพันธุ์ ต่อมาคือการคัดเลือกสายพันธุ์ที่นำมาใช้เป็นสายพันธุ์พ่อและสายพันธุ์แม่ เพื่อนำมาสร้างฟักทองทนไวรัส อย่างฟักทองลูกผสมพันธุ์ทองสยาม ที่ผ่านการใช้เทคโนโลยีการคัดกรองทางด้านโรคพืช (Pathology Disease Screening) โดยนักโรคพืชที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคไวรัสจากหน่วยงานด้านโรคพืช (Plant pathology) ประจำสำนักวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ของเจียไต๋”

“นอกจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้านโรคพืชของเจียไต๋ที่ได้พบว่า ฟักทอง ทองสยาม มีความทนทานต่อการเกิดโรคไวรัสใบหงิกได้ดีกว่าฟักทองสายพันธุ์อื่นๆ นั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา เราได้ทดสอบการปลูกฟักทอง ทองสยาม ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์การปรับตัวของสายพันธุ์นี้กับพื้นที่เพาะปลูก สภาพภูมิอากาศ และวิธีการเพาะปลูกของเกษตรกร ซึ่งผลการทดสอบพบว่าฟักทอง ทองสยาม มีต้นที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ได้ดีมากขึ้น อีกทั้งยังทนไวรัสโรคใบหงิกเหลืองที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCCNV ได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และที่สำคัญคือเพิ่มปริมาณผลิตผลเกรดเอให้สูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งพร้อมการันตีคุณภาพอันดับ 1 เพื่อพี่น้องเกษตรกรไทย” นายสุภัทร กล่าวเพิ่มเติม

คุณภาพฟักทองยังยืนหนึ่งเหมือนเดิม!

เพราะฟักทองคุณภาพดีเท่ากับฟักทองเจียไต๋ ดังนั้นไม่เพียงคุณสมบัติทนไวรัสที่เพิ่มขึ้น ให้ผลิตผลเกรดเอสูงขึ้น คุณภาพฟักทอง “ทองสยาม” ยังคงการันตีดีอันดับ 1 เหมือนเดิม

โดยฟักทอง “ทองสยาม” เป็นฟักทองในประเภทผลใหญ่ ผิวคางคกสม้ำเสมอ น้ำหนัก 5 – 7 กิโลกรัมต่อผล ทรงผลกลมสวยงาม หรือมักเรียกกันว่าทรงผลแป้น ก้นหนาทนทานและง่ายต่อการจัดเรียงขนส่ง เนื้อฟักทองสีสวยสีเหลืองอมเขียวเล็กน้อย เนื้อสัมผัสแน่นและหนา มีความเหนียว รสชาติหวานมันเป็นเอกลักษณ์ นับว่าฟักทองทนไวรัสสายพันธุ์นี้ยังคงคุณสมบัติฟักทองเจียไต๋ ฟักทองขวัญใจผู้ปลูก ผู้ค้า และผู้บริโภคไว้ครบถ้วนอย่างแน่นอน

สำหรับผู้ที่สนใจเมล็ดพันธุ์ฟักทองทนไวรัส “ฟักทอง ทองสยาม” สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั่วประเทศไทย และติดตามข้อมูลสาระการเกษตรเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook: เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ www.facebook.com/chiataiseed เว็บไซต์เจียไต๋ www.chiataigroup.com และช่องทางใหม่ที่พร้อมอัปเดตข่าวสารส่งตรงให้ถึงมือคุณ เพียงเพิ่มเพื่อนทาง Line: @CHIATAISEED

Your cart

No products in the cart.